τα νεα μασ

Αμυγδαλές

ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ Τι είναι οι αμυγδαλές: Οι αμυγδαλές είναι όργανα λεμφαδενοειδούς ιστού, όπως οι λεμφαδένες, και βρίσκονται στο λαιμό μία στην κάθε πλευρά.  Βοηθάνε στην άμυνα ...
Read More →

ΧΟΛΟΣΤΕΑΤΩΜΑ – ΧΡΟΝΙΑ ΩΤΙΤΙΔΑ – ΜΑΣΤΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ

Κατασκευή του αυτιού: Το αυτί χωρίζεται σε τρία μέρη: α) το εξωτερικό αυτί  (έξω  ους),  που  είναι    το πτερύγιο και ο  έξω  ακουστικός  πόρος.  β) ...
Read More →
Call Now Button