ΡΙΝΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ – ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Το ρινικό διάφραγμα είναι ένας λεπτός και πλατύς οστεο – χόνδρινος σχηματισμός, που βρίσκεται στο μέσον της μύτης και χωρίζει τη μύτη σε δεξιό και αριστερό ρουθούνι ( δεξιά και αριστερή ρινική θαλάμη ). Μαζί με τα ρινικά οστά και τους ρινικούς χόνδρους της κορυφής της μύτης, συμμετέχει στη διαμόρφωση του μεγέθους και του σχήματος της μύτης. Σε πολλά άτομα μπορεί να γέρνει προς τη μία η την άλλη πλευρά. Αν η σκολίωση είναι μικρή και μένει αρκετός χώρος για αναπνοή δεν προκαλείται μπούκωμα. Αν, όμως η σκολίωση είναι σημαντική μπορεί να προκαλεί μπούκωμα στη μία, την άλλη η και στις δύο πλευρές. Η σκολίωση του διαφράγματος μπορεί να είναι κατασκευαστική ατέλεια της μύτης, αλλά μπορεί να είναι αποτέλεσμα τραυματισμού σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμα και μικρού τραυματισμού στην παιδική ηλικία που να ξεχάστηκε. Σε περίπτωση που το ρινικό διάφραγμα είναι τόσο στραβό, ώστε να προκαλεί μπούκωμα ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η αναπνοή είναι ο χειρουργικός ευθειασμός του διαφράγματος.
Οι πρώτες εγχειρήσεις στο ρινικό διάφραγμα έγιναν την δεκαετία του 1880. Από τότε διάφοροι πρωτοπόροι για την εποχή τους χειρουργοί περιέγραψαν και εφάρμοσαν πολλές μεθόδους, που στην πορεία του χρόνου εγκαταλείφθηκαν, μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή εποχή. Η σημερινή μέθοδος είναι αποτέλεσμα και η συνισταμένη όλων των μεθόδων που κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν. Η σύγχρονη μέθοδος περιγράφεται με τουε όρους διόρθωση του ρινικού διαφράγματος και διαφραγματοπλαστική. Οι όροι αυτοί υποδηλώνουν την προσπάθεια του χειρουργού να ευθειάσει το ρινικό διάφραγμα κάνοντας όσο το δυνατό μικρότερους και συντηρητικότερους χειρουργικούς χειρισμούς, βγάζοντας μόνο το στραβό μέρος του διαφράγματος ( χόνδρο η οστούν ) και αφήνοντας ανέπαφο το ευθύ μέρος του χόνδρινου και οστέϊνου μέρους του διαφράγματος.
Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού διαρκεί περίπου 45 λεπτά. Είναι μια ανώδυνη, μετεγχειρητικά, επέμβαση. Με το πέρας της εγχείρησης ο χειρουργός τοποθετεί δύο μικρές γάζες μέσα στη μύτη για 24 ώρες, αλλά κατά κανόνα, ο άρρωστος είναι σε θέση να πάει στο σπίτι του το απόγευμα της ημέρας του χειρουργείου. Με την εγχείρηση του ρινικού διαφράγματος δεν αλλάζει σχήμα το εξωτερικό της μύτης. Σε πραγματικά στραβό διάφραγμα η βελτίωση στην αναπνοή είναι θεαματική. Οι πιθανές επιπλοκές είναι σχετικά σπάνιες. Άλλες σχετίζονται με την απειρία του χειρουργού και άλλες είναι άσχετες με το χειρουργό. Αυτές είναι η διάτρηση του διαφράγματος μετεγχειρητικά, η αλλαγή του σχήματος της μύτης, η μετεγχειτική αιμορραγία, το μετεγχειρητικό αιμάτωμα η και απόστημα.

Call Now Button