ΠΑΡΩΤΙΔΑ - ΠΑΡΩΤΙΔΕΚΤΟΜΗ

Παρωτίδα - όγκοι παρωτίδας

Η παρωτίδα είναι ένας μεγάλος σιαλογόνος αδένας , που βρίσκεται μπροστά και κάτω από το αυτί. Μερικές φορές η παρωτίδα μπορεί να διογκωθεί εξ’ αιτίας κάποιου όγκου , που αναπτύσσεται.  Το 80% των όγκων της παρωτίδας είναι καλοήθεις και πιό σπάνια μπορεί να είναι καοήθεις. Αυτό διαπιστώνεται με παρακέντηση του όγκου και κυτταρολογική εξέταση.  Αν και η πλειονότητα των όγκων της παρωτίδας είναι καλοήθεις, γενικά συνιστάται η χειρουργική αφαίρεση. Αυτό γιατί έχουν την  τάση να μεγαλώνουν και και να δημιουργούν αισθητικά προβλήματα. Σε πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να γίνει εξαλλαγή και να εμφανίσουν καρκίνο.

Εγχείρηση παρωτιδεκτομής

Κατά την εγχείρηση για την αφαίρεση της παρωτίδας μπορεί να αφαιρεθεί μέρος ή ολόκληρη η παρωτίδα. Συνήθως ο όγκος βρίσκεται στον επιπολής λοβό της παρωτίδας και  η αφαίρεση του επιπολής λοβού αρκεί προκειμένου να αφαιρεθεί και ολόκληρος ο όγκος σε υγιές έδαφος.  Η τομή γίνεται περίπου 1 εκατοστό μπροστά από τον αυτί και επακτείνεται σε ικανό μήκος προς τα κάτω στον τράχηλο. Αναγνωρίζεται η παρωτίδα, αποκολλάται από το στέλεχος και τους κλάδους του προσωπικού νεύρου και αφαιρείται. Τοποθετείται σωλήνας παροχέτευσης για 24 – 48 ώρες με σύστημα αναρρόφησης και γίνεται συρραφή της τομής. Μετά την αφαίρεση του σωλήνα παρακολουθούμε το τραύμα για 3 – 4 ώρες και άν δεν τρέξει αίμα ο άρρωστος είναι σε θέση να πάει στο σπίτι.

Πιθανές επιπλοκές

  • Παράλυση του Προσωπικού νεύρου. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μέσα από την παρωτίδα περνάει το προσωπικό νεύρο, το οποίο κατά τη διαδρομή του μέσα στην παρωτίδα χωρίζεται σε πέντε κλάδους. Το προσωπικό νεύρο δίνει κίνηση στούς μύες του προσώπου ( μάγουλο, μάτι, στόμα ). Συχνά ο όγκος βρίσκεται κοντά στο νεύρο ή σε κάποιο κλάδο και ο χειρουργός είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένος να κάνει χειρουργικούς χειρισμούς κοντά στο νεύρο. Μπορεί το νεύρο να τραυματιστεί και να εμφανιστεί παροδική, συχνότερα, η μόνιμη, εξαιρετικά σπάνια, παράλυση του νεύρου. Τούτο είναι πολύ σπάνιο τα τελευταία χρόνια επειδή χρησιμοποιείται ειδικό μηχάνημα, ο νευροδιεγέρτης, που δίνει την δυνατότητα τον χειρουργό να παρακολουθεί την πορεία του νεύρου και των κλάδων του ώστε να αποφύγει τον τραυματισμό. Άλλος λόγος παράλυσης του νεύρου μπορεί να είναι όχι ο τραυματισμός του, αλλά η διαταραχή της αιμάτωσης του νεύρου από την αφαίρεση των ιστών γύρω του. 
  • Μούδιασμα προσώπου και αυτιού. Το δέρμα μπροστά από το αυτί θα είναι μουδιασμένο για μερικές εβδομάδες καθώς και το κάτω μέρος του αυτιού. Το μούδιασμα του αυτιού μπορεί να κρατήσει για μεγάλο διάστημα.
  • Αιμάτωμα στό τραύμα. Μερικές φορές μπορεί να βουλώσει ο σωλήνας παροχέτευσης και να γίνει συλλογή αίματος στο τραύμα. Σε ακραία αλλά σπάνια περίπτωση μπορεί να χρειαστεί να γίνει μικρή διάνοιξη της τομής για να φύγει το αιμάτωμα.
  • Συλλογή σάλιου. Είναι εντυπωσιακό που το σάλιο που παράγεται από τον εναπομείνατα αδένα βρίσκει δρόμο για το στόμα. Σε κάποιες περιπτώσεις (2 – 3%) σάλιο μπορεί να μαζευτεί κάτω από την τομή και να χρειαστεί παρακέντηση, που μπορεί να επαναληφθεί κάποιες φορές.
  • Σύνδρομο Frey. Μετά την εγχείρηση σε κάποιους αρρώστους, κατά τη διάρκεια του φαγητού, το δέρμα στο μάγουλο εμφανίζεται κόκκινο και ιδρώνει. Αυτό γιατί τα νεύρα του αδένα μπορεί να κατευθυνθούν στους ιδρωτοποιούς αδένες του δέρματος πάνω από την παρωτίδα. Είναι μια επιπλοκή που αντιμετωπίζεται.

Συμπέρασμα

Οι διογκώσεις της παρωτίδας είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα καλοήθεις αλλά, παρόλες τις δυσκολίες της εγχείρησης και τις πιθανές επιπλοκές της, πρέπει να αφαιρούνται.

Call Now Button