ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Το ρινικό διάφραγμα είναι ένα λεπτό και πλατύ κομάτι χόνδρου και οστού που χωρίζει τη μύτη στις δύο ρινικές θαλάμες. Σε μερικά άτομα το ρινικό διάφραγμα είναι ιδιαίτερα κυρτό προς τη μία ή και προς τις δύο πλευρές με αποτέλεσμα να προκαλεί ρινική απόφραξη. Η κυρτότητα μπορεί να οφείλεται σε παλαιό χτύπημα της μύτης η στον τρόπο που μεγαλώνει το διάφραγμα.

Γιατί χειρουργούμε το ρινικό διάφραγμα

1) σε περιπτώσεις, που το στραβό διάφραγμα προκαλεί έντονο μπούκωμα στη μύτη, χρειάζεται εγχείρηση ευθειασμού για αποκατάσταση της καλής ρινικής αναπνοής. 2) Μερικές φορές χρειάζεται ευθειασμός του διαφράγματος για να μας δοθεί χώρος για να γίνει ευκολότερη μία άλλη εγχείρηση όπως η αφαίρεση πολυπόδων από τη μύτη ή και εγχείρηση στο ιγμόρειο. Με την εγχείρηση του ρινικού διαφράγματος δεν αλλάζει το σχήμα της μύτης εκτός αν γίνει την ίδια ώρα και ρινοπλαστική.

Πόσο απαραίτητη είναι η εγχείρηση

Ελαυρές σκολιώσεις σπάνια προκαλούν δυσκολία στην αναπνοή και δεν χρειάζονται εγχείρηση. Όταν το διάφραγμα είναι πολύ στραβό τότε πιθανότατα προκαλεί συσκολία στην αναπνοή και χρειάζεται εγχείρηση. Επίσης, σπάνια, πολύ στραβό διάφραγμα δεν προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή σε νεαρές ηλικίες η δεν γίνεται αντιληπτή η δυσκολία, αλλά σε προχωρημένη ηλικία μπορεί να γίνει αφόρητη. Γιαυτό στις περιπτώσεις αυτές σωστό είναι το διάφραγμα να ευθειάζεται σε νέα ηλικία.

Πως γίνεται η εγχείρηση

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και κρατάει από μισή μέχρι μία ώρα. Σπάνια και σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να κρατήσει παραπάνω. Όλοι οι χειρουργικοί χειρισμοί γίνονται μέσα στη μύτη, δεν υπάρχουν εξωτερικές τομές ή ράμματα. Το στραβό μέρος του χόνδρου ή οστού αφαιρείται και το διάφραγμα καθηλώνεται στο μέσο της μύτης με εσωτερικά ράμματα που απορροφούνται. Μετά την ανάνηψη το άτομο συνήθως μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι αργά το απόγευμα.

Μετά την εγχείρηση

Την επόμενη ημέρα μετά την εγχείρηση αφαιρείται ο πωματισμός που βάζουμε στη μύτη αμέσως μετά το πέρας της εγχείρησης. Υπάρχει σχεδόν πάντα ένα εσωτερικό πρίξιμο και κρούστες μέσα στη μύτη που εμποδίζουν την καλή αναπνοή. Η αναπνοή από τη μύτη αποκαθίσταται συνήθως 2-3 εβδομάδες μετά την εγχείρηση. Συνιστάται στο άτομο να μη σκαλίζει τη μύτη, να μη τη φυσάει, αν φταρνιστεί να το κάνει με ανοιχτό το στόμα, να μη κάνει βαριά σωματική δουλειά η αθλητισμό για 10 ημέρες, να αποφεύγει ατμόσφαιρα με σκόνη και καπνό και να ξεπλένει τη μύτη με φυσιολογικό ορό δύο φορές την ημέρα.

Απουσία από τη δουλειά

Στον ΕΟΠΥΥ χορηγείται άδεια 15 ημερών. Αν ο χειρουργημένος κάνει δουλειά γραφείου και θέλει να επιστρέψει στη δουλειά μπορεί να το κάνει χωρίς να σηκώνει βάρη.

Επιπλοκές

Εξαιρετικά σπάνια μπορεί να εμφανιστεί μετεγχειρητικά αιμορραγία και να χρειαστεί ξανά γάζα στη μύτη. Αυτό μπορεί να συμβεί μέχρι και 10 ημέρες μετά το χειρουργείο. Σπάνια μπορεί να συμβεί φλεγμονή μετά την εγχείρηση που εκδηλώνεται με επίμονο πόνο και έντονο μπούκωμα. Αντιμετωπίζεται με διάνοιξη του αποστήματος που εδεχομένως σχηματίστηκε και αντιβιοτικά.

Συμπέρασμα

Η εγχείρηση του ρινικού διαφράγματος είναι μία σχετικά ανώδυνη, ασφαλής και με θεαματικά αποτελέσματα εγχείρηση, όταν βέβαια γίνεται σε στραβό διάφραγμα που προκαλεί μπούκωμα στη μύτη.

Call Now Button